Lightning Decision Jam

Lightning Decision Jam er en trin-for-trin proces, der hjælper teams til at identificere, prioritere og blive enige om næste bedste skridt i relation til problemer og potentialer forbundet med et særligt fokusområde.

Lightning Decision Jam er en komprimeret udgave af Google Design Sprint. Design sprints er en velafprøvet metode, der bl.a. hos Google er brugt til at komme hurtigere fra idé til handling. Lightning Decision Jam bygger på de bedste elementer af et design sprint, og tilbyder en hurtig og effektiv måde, hvorpå teams kan finde handlemuligheder på aktuelle problemer. En Lightning Decision Jam tager 60-90 minutter.

Lightning Decision Jam er udviklet af designfirmaet AJ & Smarts til brug i designprocesser. Vi har udviklet en dansk version, velegnet til organisations- og teamudvikling.

Download vejledning gratis

Undgå samtaler der kører i ring – prøv en Lightning Decision Jam

Mon ikke du har deltaget i møder, hvor samtalen kører ring. De fleste har en mening, der dukker ideer op, men ingen beslutter sig for noget og ingen ved rigtig, hvad der skal ske.

Når et team kaster sig ud i løsning af aktuelle problemstillinger, er det nemt for dem at fortabe sig i endeløse samtaler, konstateringer og diskussioner, der kører i ring. Der opstår et utal af ukonkrete handlemuligheder, der hverken vurderes eller prioriteres. Resultatet, hvis der overhovedet er et, er abstrakte handlingsplaner og vage intentioner.

Når et team befinder sig i denne slags uproduktive samtaleformer, sker der to ting. Handlekraften siver ud af gruppen og risikoen for samarbejdsvanskeligheder stiger. Latente konflikter bryder ud og de traditionelle faglige kløfter folder sig ud i fuldt flor. Hvad der startede som et fælles ønske om forbedring ender som uenigheder og splittelse. Jo oftere dette sker, desto mere apatiske bliver teamet. Herefter bliver det kun sværere at få succes med de næste forbedringstiltag.

Tre eksempler

Gnist har fornøjelsen af at hjælpe Engelbrects med en ambitiøs vækststrategi. Vi arbejder med afsæt i salgsfilosofier som Challenger Sales og co-selling. Vi bruger Lightning Decision Jam til at udvikle nye løsninger og salgsmetoder. Vi bruger elementer som “hvordan kan vi…”, “dot voting” og “action items” til at komme frem til nye måder at få lavet kundeaftaler, behandle indvendinger, og anvende markedsføringsmaterialer.

Sammen med Københavns Kommunes Børn og Unge Forvaltning arbejder vi med selvorganisering i et af forvaltningens administrative teams. Her bruger vi Lightning Decision Jam til at identificere oplagte handlemuligheder ift. at styrke faglige fællesskaber.

I Vejle Kommune har vi brugt Lightning Decision Jam sammen med en ledergruppe til at tale om, prioritere og udvikle tiltag i forhold til fremtiden for kommunens kulturhuse. Vi brugte 90 minutter på processen, og gik fra et hav af mulige handlingsområder til tre klart prioriterede næste bedste skridt.

Kom i gang med det samme

Vi er helt vilde med lightning decision jam og især, hvor effektivt metoden ændrer på uhensigtsmæssige gruppedynamikker og skaber kollektiv kreativitet og handlekraft.

Du kan downloade en gratis trin-for-trin version af Lightning Decision Jam her. På den måde kan du prøve metoden af med det samme.

Giv det et skud – det er slet ikke så kompliceret, som det kan virke til.

kursus

Certificering i brug af Lego® Serious Play®

LEGO® SERIOUS PLAY® for positive psychology er et 4 dages åbent facilitator kursus.

Nyhedsbrev

2019-02-10T11:09:28+00:00