Længsel og løsning – 1

Dette er første artikel i en løbende serie om balancen mellem længsel og løsning. Det er små korte artikler, hvor vi deler de overvejelser, vi gør os sammen med vores kunder vedr. ledelse af forandring. Det er vigtigt at tale om perspektiver, visioner og mål (længsel), men det er centralt at finde løsninger, der bringer organisationen videre.

Praktisk realisering af TEAL og selvorganisering

Region Hovedstadens Center for Sundhed (CSU) har sat kursen mod mere ledelse og mindre styring. Afsættet er bl.a. Fredric Lalouxs tanker om TEAL, selvorganisering og helhedstænkning.

Selvom TEAL principper er spændende og rummer mange svar på de udfordringer, vi ser i dag, er der også dele, der er svært realiserbare. Den leder-fri organisation står delvist i modstrid til den viden, vi har om succesfulde forandringsprojekter. For eksempel det som nedenstående rapport om change management, dokumenterer vedørende værdien af ledelsessponsorer ved projekter.

 

TEAL holdt op imod klassisk change management giver lederrollen et nyt perspektiv. Lederen skal ikke lede en forandringsproces, lederen skal facilitere den.

I vores forberedelse til dagen med CSU, fandt vi følgende artikel frem, som Mads skrev til HR magasinet Ledelse i forandring for fire år siden. Her sættes lighedstegn mellem ledelse og facilitering:

Det bør være mindre et spørgsmål om at agere som ledelsesmæssige købmænd, der bytter motivation for performance, men derimod mere et spørgsmål om at agere som facilitatorer af læring. Læring der gør organisationen og individet stærkere, når det skal navigere på forandringens oprørte vande.

Læs med her:

I Region Hovedstadens Center for Sundhed er man inspireret af TEAL, men også, helt berettiget, udfordret på det abstrakte i modellen. Derfor har vi et skarpt fokus på praktiske måder at eksperimentere med nye ledelsesroller.

Ledere bruger en halv uge, hver uge, i et mødelokale.

Ifølge en undersøgelse fra Hovedorganisationen Lederne bruger ledere gennemsnitlig 10 timer om ugen i et mødelokale. Derudover kommer forberedelse og efterbehandling af møder. Det svarer til cirka en halv arbejdsuge.

Det antages, at i videnstunge organisationer, som Center for Sundhed, er tallet højere.

Hvad er effekten af disse møder på helhedssynet, åbenheden, tilliden og professionalismen?

Næste skridt i rejsen mod mindre styring og mere ledelse, som de har døbt processen i CSU, er derfor at designe konkrete handlemuligheder, der gør møder mere spændende, frisættende og opbyggende. Det handler om små faciliteringsteknikker, der fremmer psykologisk tryghed og gruppens beslutningskraft. Bl.a. skal vi kigge nærmere på Lightning Decision Jam, som en metode til at undgå cirkulære samtaler og reduceret handlekraft.

Lederne har også fået smag for Planning Poker, der er et værktøj til at tale om prioriteringer på en involverende og mere effektiv måde. Tjek det ud og skriv til os, hvis du vil have et gratis sæt.

Det er den slags små værktøjer, vi er kommet til at holde meget af. De er nemme at gå til, og rummer et stort potentiale.

Start med stilhed

I Amazon har de droppet PowerPoints og starter møder i stille refleksion og læsning af et nøje forberedt notat. Efter alle deltagere har læst notatet, diskuteres emnet i gruppen. Vi starter flere af vores workshops på samme måde og er ret begejstret for resultatet.

Læs mere

FOREDRAG

Selvorganisering og fremtidens organisation

Et foredrag om fremtidens organisation, og hvordan nye former for selvorganisering og helhedstænkning, samt en helt særlig måde at arbejde med formål, bryder frem verden over..

2019-05-28T07:52:39+00:00