Case: Organisationsudvikling siden 2010 i Herning Kommunes Drift og Service

Med en kultur i kommunal verdensklasse er det bl.a. lykkes at nedbringe sygefraværet til et niveau, der sparrer over 1 million skattekroner om året. Bæredygtig kvalitet, stor borgertilfredshed, socialt ansvar omsat i innovative projekter samt en konkurrencedygtig produktion er resultatet af det samarbejde, vi har haft med Drift og Service siden 2010.

Drift og Service har siden 2010 udviklet sig fra at være 140 medarbejdere til idag at være 310 medarbejdere. Drift og Service vedligeholder alle veje, parker og grønne områder, renholder skoler og institutioner og står for sund mad på kommunes rådhus. Det sker ved egne medarbejdere men i stigende grad i samarbejde med private virksomheder. Drift og Service arbejder ud fra fire bundlinjer: økonomi, kvalitet, borgersamarbejde samt trivsel og kultur.

Dette helhedssyn er centralt for Drift og Service og har været kernen i det samarbejde, vi har haft siden 2010 om udvikling af organisationen og kulturen.

Fast sparringspartner

Som ledelsens faste sparringspartner inden for organisationsudvikling, er det vores opgave at inspirere, synliggøre gode og dårlige vaner, foreslå og udvikle praktiske værktøjer, faciliterer strategiprocesser og gennemføre lederudvikling for knap 20 ledere og koordinatorer.

Vi har faciliteret strategiprocesser ved hjælp af mere traditionelle metoder, men også ved hjælp af håndgribelige værktøjer som LEGO® Serious Play®. Dialogen om strategi er dog altid blevet holdt op imod virksomhedens kultur. På den måde har vores opgave været at undgå den velkendte udfordring om at ”culture eats strategy for breakfast”

Blandt Danmarks bedste

Drift og Service er på ingen måde en traditionel vej, park og rengøringsenhed. De er dedikeret til at sikre en kultur og trivsel i kommunal verdensklasse. Med et rekordlavt sygefravær og en moderne arbejdsmiljøstrategi, er det lykkes Drift og Service at blive kåret som Danmarks anden bedste 3F arbejdsplads. De er blevet portrætteret i TV2 for deres kulturindsats og nomineret for årets bedste arbejdsmiljø værktøj for et produkt vi udviklede vedrørende mere inspirerende arbejdspladsvurderinger.

Det er lykkes via en dedikeret og vedholdende indsats, hvor udvikling af organisationen står øverst på den ledelsesmæssige dagsorden. Fra grundlæggende dansk og matematikfærdigheder, til udvikling af ledelse og teams, er fokus at styrke den enkelte medarbejdere og kollektivets evne til at træffe beslutninger selv.

I en kultur, der historisk har været meget hierarkisk, er skiftet til en mere selvorganiseret arbejdsform ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Vi har medvirket til at udvikle en kultur med et større fokus på teamet og teamets evne til at træffe selvstændige beslutninger. Det kræver en ledelse, der tør slippe kontrollen og dyrke tilliden.

Drift og Services chef Peter Dalsgaard

Medarbejderne om Drift og Service

Peter Dalsgaard om udviklingen af nyt MUS værktøj

2018-08-30T05:59:47+00:00