Er jeres læringsrate større end jeres forandringsrate?

”Hvis en organisation skal klare sig godt, må dens læringsrate være større end omgivelsernes forandringsrate.” Sådan sagde ophavsmanden til aktionslæring, professor Reginald Revans tilbage i 80’erne.

Og sådan indledes artiklen i Dansk HR’s magasin Uddannelse & Udvikling, som er en samtale mellem Mads Nygård (Senior Vice President for Strategi & HR i Kvadrat) og Mads Bab.

Om læring siger Mads Bab blandt andet:
En læringsrate, der reelt modsvarer omgivelsernes forandringsrate forudsætter, at vi tænker langt udover traditionelle kurser og temadage og ikke gør læring til et rent individuelt ansvar. Virksomheder, og her tænker jeg på HR, men også den generelle ledelse, er nødsaget til at gøre sig mere umage med at sikre betingelserne for den rette læring.

Og Mads Nygård supplerer: ”Du har en vigtig pointe i forhold til at gøre sig umage. En ting, vi har lært om læring er, at det er altafgørende, at læring ikke tager udgangspunkt i fiktive opgaver, men udspringer af behovet for at løse konkrete udfordringer. Især for den person, der skal lære noget, men også for ledelse og kolleger. Når læring tager udgangspunkt i alt for overordnede perspektiver, bliver det næsten umuligt at engagere kolleger i processen, men også svært at forankre ny viden og nye metoder i hverdagen.”

Kompetenceudvikling indefra-ud i Kvadrat

I artiklen fortæller Mads Nygård også om, hvordan de i Kvadrat arbejder med kompetenceudvikling, der tager udgangspunkt i en konkret udfordring. Læs eksemplet i artiklen og læs også deres forslag til en tretrins proces, der kan anvendes til kompetenceudvikling bredt set.

Håndter foranderlighed og usikkerhed som en agil og resilient organisation

At være en agil organisation betyder at man som kollektiv løbende tilpasser og justerer måden man arbejder og arbejder sammen på.
At være en resilient organisation betyder, at man som kollektiv evner at komme styrket og klogere ud af modgang og forandring.

Læs mere her

Performance og læring i Kvadrat

Ovenstående video introducerer en podcast med Mads Nygård, der er Senior Vice President for Strategi og HR hos Kvadrat.

Læs og hør mere her

2018-08-30T06:01:06+00:00