Case: Forstærket samarbejde via gamification hos Energi Danmark

Energi Danmark ønskede med en meningsfyldt, relevant og sjov dag, at forstærke økonomiafdelingens samarbejde

Vi designede og gennemførte en dag med fire udfordringer suppleret med oplæg og diskussioner. Alle udfordringerne var designet så , at afdelingens medarbejdere og ledere blev klogere på hinanden og fandt frem til nogle af de løsninger, der medvirker til, at de fortsat kan gøre det godt og have det godt i hverdagen.

Èn af deltagernes respons på dagen var:

Det var en rigtig god dag, hvor vi mødte hinanden på tværs af de forskellige teams. Noget af det vigtigste var, at vi blev bedre til at lytte til hinanden og samarbejde, og så var der tid til at reflektere over øvelserne og forsøge at optimere, hvordan vi løste dem. Det kan vi bruge i hverdagen.

Dagens første udfordring var at visualisere, hvad det egentlig vil sige at gøre det godt og have det godt i hverdagen. Her blev redskabet HEX™ brugt, så deltagerne fik sat ord på det abstrakte emne og vi undgik at 20% talte 80% af tiden. Vi bruger tit HEX™ kort i workshops som denne, da de hjælper gruppen til at forstå hinandens synspunkter og få en indsigt i andres tanker og historier. Forandring gennem simulation

Næste udfordring havde fokus på sense making, sammenhænge og evnen til at lytte, og tredie udfordring handlede om antagelser og fokus på at lykkes i fællesskab.

Meningsfyldthed og sense making opstår når vi ser sammenhænge mellem det vi gør og noget andet og lidt større. I bestræbelserne på at udvikle kulturen og sikre fortsat god trivsel og performance, er det vigtigt, at der arbejdes på fælles løsninger. Det kræver, at man er god til at udvikle løsninger i fællesskab.

Vi er i Gnist dedikeret til en handlingsorienteret tilgang til forandringsprocesser og simulationer tillader fri eksperimentering og udforskning af forskellige strategier og arbejdsformer. Vel at mærke uden virkelighedens konsekvenser. Samtidig fremmes den psykologiske tryghed, der ofte er indbygget i simulationer og spil, læring og speeder forandringshastigheden op.

Citat fra deltager: Det var rart at høre om de andres opgaver og hverdag. Gennem øvelserne kom vi hinanden ved på en uformel måde, og vi lærte om vigtigheden af at kommunikere med de andre i teamet og på tværs af teams. Det satte også tankerne i gang om, hvordan vi kan optimere ting i hverdagen.

Dagens sidste udfordring handlede om forbedringer. Forbedring eller forstærkning af trivslen og arbejdskulturen er ofte meget abstrakt eller konkretiseret i store forandringsplaner. Begge dele har en tendens til at fejle. Ved hjælp af en aktivitet med lidt tempo, undersøgte vi, hvordan gruppen på bedst mulig vis, kan forbedre trivslen derhjemme vha. små konstante forbedringer.

Citat fra deltager: Vi arbejdede både i grupper og havde snakke på tomandshånd – også med kollegaer, som man på en normal arbejdsdag ikke lige får talt med. Her var der mulighed for at tale uformelt om fx projekter og opgaver. Det tilførte viden om, hvor der er behov for mere kommunikation. Dagen gav en rigtig god forståelse for andres opgaver og styrkede samarbejdet.

Styrket samarbejde

9/10 af de udfordringer organisationer står med skal løses kollektivt, så for os handlede det om at hjælpe til realiseringen af det kollektive potentiale, så økonomiafdelingen hos Energi Danmark både kan have det godt og gøre det godt.

Og med kombinationen af gamification og et stort fokus på mening og relevans fik gruppen en både sjov, men også meget lærende dag. Dels igennem aktiviteterne, men båret af oplæg og diskussioner i forhold til gruppens dagligdag.

Se klip fra dagen i videoen i toppen.

2018-08-24T09:32:36+00:00